Informatie

De jeugdclub van Damgenootschap Het Noorden traint elke vrijdagavond van 18:45 tot 20:00 in het Kostverloren Kwartier te Groningen. De club groeit nog elk jaar en er wordt getraind in leeftijd/niveau groepen waarbij we 2 keer in het jaar ook een groepje kinderen hebben die het dammen via de sporthopper uitproberen.

De clubavond
Op de clubavond trainen we eerst een half uur in lesboeken. Hierbij krijgen de leerlingen aanwijzingen van de trainers. Daarna wordt er gedamd voor de onderlinge competitie.

Toernooien
Regelmatig doen we mee met toernooien. Heel populair is de Regio-Cup, waar we altijd met een grote groep naar toe gaan. Je kunt nog zoveel trainen, maar van wedstrijden leer je het meest! Lees maar eens een van de verslagen op deze site.
Naast de Regio-Cup doen we ook mee met provinciale en nationale kampioenschappen. 

Speellocatie
Kostverloren Kwartier (achter school "De Petteflet")
Jacob van Ruysdaelstraat 73
9718 SC Groningen

Contributie
De contributie bedraagt EUR 50,= per kalenderjaar.

Informatie:
Danny Staal
06-10703838